Privacy beleid


De Thuiskweker Heerlen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Thuiskweker Heerlen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De Thuiskweker Heerlen verkoopt uw gegevens niet

De Thuiskweker Heerlen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Thuiskweker Heerlen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij De Thuiskweker Heerlen geen cookies ontvangt.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat De Thuiskweker Heerlen noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingsverplichtingen uit de Overeenkomst.

  1. De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door De Thuiskweker Heerlen mogelijk te maken.
  2. De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van De Thuiskweker Heerlen van belang zijn.
  3. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van De Thuiskweker Heerlen. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen De Thuiskweker Heerlen.
  4. De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.
    De Thuiskweker Heerlen heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van De Thuiskweker Heerlen hebben toegang tot deze gegevens.
  5. De Koper kan de bij De Thuiskweker Heerlen de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van De Thuiskweker Heerlen, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.